มอบ “ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือน” เพื่อความเป็นเลิศของทุกชีวิต - CyberAI news

CyberAI news

ข่าว ดาราบันเทิง ธุรกิจเศรษฐกิจ สังคมบันเทิง เทคโนโลยี ข่าวธุรกิจ888 cyberainews #ข่าวธุรกิจ888 #cyberainews

Facebook CyberAi news

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

มอบ “ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือน” เพื่อความเป็นเลิศของทุกชีวิต

 

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาให้เด็กยากไร้ ในประเทศไทยทุกคน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 มีนาคมนี้


โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)  เป็นทุนเรียนฟรี 1 ปี  มีเงินเดือน 7,500 บาท เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน   พร้อมอุปกรณ์การเรียน

 ประกอบด้วย  ชุดฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ชุดฝึกปฏิบัติงานในชุมชน กระเป๋าหนังสือวิทยาลัย ฯ ชุดกีฬาหมวก และเข็มสัญลักษณ์ บัตรประกันอุบัติเหตุ  นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประสบการณ์ จากการไปศึกษาดูงาน กับค่ายพัฒนานักศึกษา ณ ต่างจังหวัด  และกิจกรรมต่างๆ อาทิ  BYE NIOR  พิธีสำเร็จการศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สถานที่เรียนทันสมัย ห้องปฏิบัติเสมือนจริง อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาล หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ฯลฯ  

    ด้านคุณสมบัติผู้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา กำลังศึกษาชั้น ม. 6 ปวช. 3 หรือเทียบเท่า เท่านั้น, เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป, รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนรวมกันแล้วหารจำนวนคนในครัวเรือนแล้วน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน, อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี, สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน, สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 0834308633 หากสนใจสมัครขอรับทุน 

ติดต่อที่ LINK https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MaY16L5JV0akrI-597YaiXrt9egzGCJOlf8Gxwkx0EBUQk03SFNOMUlaTUpYRThYU0tTUko4SVVJNi4u

 

#วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
#กสศ. #ทุนเรียนฟรี #วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี #พยาบาล #รับสมัครนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Ad