“กกต. - สนง.ตำรวจแห่งชาติ – ไปรษณีย์ไทย – กรมการกงศุล” - CyberAI news

CyberAI news

#ข่าวเด่น #ข่าวดารา #ข่าวบันเทิง #ข่าวธุรกิจ #ข่าวเศรษฐกิจ #ข่าวสังคม #เทคโนโลยีAi cyberai news cyberainews #ข่าวธุรกิจ888 #cyberainews @chokweekly #chokcyberai

Facebook CyberAi news

Post Top Ad

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

“กกต. - สนง.ตำรวจแห่งชาติ – ไปรษณีย์ไทย – กรมการกงศุล”

 


เริ่มภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ คุมเข้มความปลอดภัยทุกเส้นทาง รายงานความถูกต้องแบบเรียลไทม์ทุกเขต

กรุงเทพฯ 1 พฤษภาคม 2566 – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เริ่มปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศผ่านศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยในปีนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 2,235,830 คน ในการขนส่งมีการควบคุมความปลอดภัยและมีความโปร่งใสทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัย – การอำนวยความสะดวกการจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีระบบติดตามรถขนส่ง และการรายงานผลแบบแบบเรียลไทม์ จำนวนรถขนส่งกว่า 500 เที่ยว ซึ่งจะดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566 นี้

 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวถึงความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ว่ามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบหมายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ตามภารกิจ ดังนี้ 1.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไปยัง 66 ประเทศ  2. การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังเจ้าบ้าน (ส.ส.1/6) จำนวน 18.49 ล้านครัวเรือน3. การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว  4. การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป 5. การจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง

สำหรับ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา ผู้มีสิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง คือผู้ซึ่งได้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่แอปพลิเคชัน Smart Vote และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าจะหมดสิทธิกลับไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า มีจำนวนทั้งสิ้น2,235,830 คน จำแนกเป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,216,951 คน และผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 18,879 คน สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 447 แห่ง และสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 442 แห่ง

ทั้งนี้ การลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะเหมือนกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพียงแต่จะเพิ่มขั้นตอนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะต้องพับบัตรเลือกตั้งใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้งและปิดผนึกให้เรียบร้อย ก่อนหย่อนลงไปในบัตรเลือกตั้ง (ซองใส่บัตรเลือกตั้งจะมีการจ่าหน้าซองระบุจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะถูกส่งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อนำไปนับคะแนนในวันเลือกตั้งต่อไป

 


ด้าน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) กล่าวว่า ตามที่จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบภารกิจ ให้สนับสนุนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยก่อนการเลือกตั้งในช่วงวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566 นี้ เป็นภารกิจในการขนส่ง บัตรเลือกตั้ง ไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และตำรวจพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจร ตลอดเส้นทางการขนส่งบัตรเลือกตั้ง จนถึงที่หมาย พร้อมจัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดน รักษาความปลอดภัยประจำรถขนส่งบัตรเลือกตั้งทุกจุดอย่างเข้มงวด รัดกุม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ และมีความพร้อมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

พล.ต.อ.รอย ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกำลังตำรวจที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งบัตรเลือกตั้งในวันที่ 1 – 4 พ.ค.66 นี้ ประกอบไปด้วย ข้าราชการตำรวจจากหน่วยต่างๆ ดังนี้  1. ข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน  78 นาย 2. กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 478 นาย และรถยนต์นำขบวน จำนวน 239 คัน3. ยอดกำลังพลของตำรวจภูธร ตำรวจนครบาลที่ใช้ในภารกิจนี้ประมาณ 800 นาย /รถยนต์ของตำรวจภูธร และนครบาล ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยฯ ต่อจากตำรวจทางหลวงอีกประมาณ 400 คัน รวมยอดกำลังพลทั้งสิ้น 1,356 นาย รถยนต์ที่ใช้ทั้งหมด 639 คัน

 


ขณะที่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ ไปรษณีย์ไทย ได้เตรียมพร้อมรถขนส่งที่จะใช้ขนส่งบัตรเลือกตั้ง – อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยัง 400 เขตเลือกตั้ง จำนวนกว่า 500 เที่ยว โดยจะดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566 และหลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2566 ไปรษณีย์ไทยจะเร่งจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว กลับมายังศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทำการคัดแยกแล้วขนส่งตรงไปยังปลายทาง 400 เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปทันที

“หลังจากวันนี้ที่มีการปล่อยขบวนรถไปยังปลายทางต่าง ๆ เมื่อรถขนส่งของไปรษณีย์ไทยถึงจุดหมายปลายทางจะมีคณะกรรมการที่ทาง กกต. แต่งตั้งขึ้น เป็นกรรมการตรวจรับ พร้อมตรวจนับจำนวนความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นจะมีการถ่ายรูปใบนำส่งบัตรเลือกตั้ง ส่งมายังศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยทันที เพื่อรายงานความถูกต้อง”

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนภารกิจพิเศษนี้ ยังคงใช้ “ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” ณ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าไปยัง 66 ประเทศ 94 เมืองปลายทางในช่วงวันที่ 14 – 18 เมษายน 2566 โดยในด้านการขนส่งเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี ส่วนภารกิจหลักในด้านการขนส่ง อื่น ๆ ทั้งการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/6) และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และการจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนในช่วงหลังวันที่ 4 – 10 พฤษภาคมนี้ ไปรษณีย์ไทยจะมุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจหลักไปที่ 2 ภารกิจ คือ การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกราชอาณาจักร/นอกเขตเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว เพื่อนำไปนับคะแนน ทุกขั้นตอน ทุกเส้นทาง ยึดหลักความโปร่งใส และความไว้วางใจของประชาชนเป็นแนวทางสูงสุด

 


ทั้งนี้ นอกจากการปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล  ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่จัดส่งมาจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อความโปร่งใส    ในกระบวนการของการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งอย่างปลอดภัยอีกด้วย

 

#กกต #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ไปรษณีย์ไทย #บัตรเลือกตั้ง #เลือกตั้งล่วงหน้า #เลือกตั้ง66 #เลือกตั้ง2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Ad