#เรียนรู้กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสร้างบริการและการต้อนรับชาวมุสลิม สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลของไทย เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา ฟรี! ในงาน #ProPakAsia2024 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ไบเทค บางนา - CyberAI news

CyberAI news

#ข่าวเด่น #ข่าวดารา #ข่าวบันเทิง #ข่าวธุรกิจ #ข่าวเศรษฐกิจ #ข่าวสังคม #เทคโนโลยีAi cyberai news cyberainews #ข่าวธุรกิจ888 #cyberainews #chokweekly #chokcyberai

Facebook CyberAi news

Post Top Ad

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

#เรียนรู้กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสร้างบริการและการต้อนรับชาวมุสลิม สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลของไทย เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา ฟรี! ในงาน #ProPakAsia2024 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ไบเทค บางนา

 


#ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (#HSC-#CU) และ #สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (HSIT) ร่วม #อินฟอร์มามาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน #ProPakAsia2024 เชิญผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว สินค้า บริการฮาลาล และผู้สนใจ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Halal Tourism in Thailand: Key Success Factors in Creating Muslim Friendly Hospitality Services" กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสร้างบริการและการต้อนรับชาวมุสลิม สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลของไทย

โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านฮาล้าน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ มาตรฐานและแนวทางสำหรับฮาลาล (Halan Standard and Guideline)

ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ ความท้าทายและแนวโน้มในอนาคตของฮาลาล (Halan Challenge and Future Trend)

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย หัวข้อ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล: ผู้บุกเบิกการทดสอบและนวัตกรรม (Halan Forensic Laboratories : Pioneering Testing and Innovation)

โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ห้อง MR218-219 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้ววันนี้ที่ www.propakasia.com ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (บรรยายเป็นภาษาไทย)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Ad