#แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ผนึกกำลัง #ดีป้า และ #มหาวิทยาลัยศิลปากร อัปสกิลบุคลากรเติมเต็มระบบนิเวศ #SmartCity เป็นแห่งแรกในอาเซียน - CyberAI news

CyberAI news

#ข่าวเด่น #ข่าวดารา #ข่าวบันเทิง #ข่าวธุรกิจ #ข่าวเศรษฐกิจ #ข่าวสังคม #เทคโนโลยีAi cyberai news cyberainews #ข่าวธุรกิจ888 #cyberainews @chokweekly #chokcyberai

Facebook CyberAi news

Post Top Ad

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

#แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ผนึกกำลัง #ดีป้า และ #มหาวิทยาลัยศิลปากร อัปสกิลบุคลากรเติมเต็มระบบนิเวศ #SmartCity เป็นแห่งแรกในอาเซียน

 

  • #แดสสอลท์ซิสเต็มส์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับดีป้าและ #มหาวิทยาลัยศิลปากร ยกระดับทักษะบุคลากร เสริมสร้างระบบนิเวศ #เมืองอัจฉริยะในอาเซียน
  • เป็นความร่วมมือของแดสสอลท์ ซิสเต็มส์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐฯ โครงการแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนา 'บุคลากรแห่งอนาคต' รองรับเมืองอัจฉริยะ ที่กำลังขยายตัว รวมถึงจัดการความท้าทายและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น Smart City Hub ของอาเซียน
  • ดึงประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งเป้า 3 ปี พัฒนาบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 500 ราย

 

กรุงเทพฯ – 10 กรกฎาคม 2567: #แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ 3DEXPERIENCE ที่นำเสนอโลกเสมือนจริงแก่ผู้คนและองค์กรธุรกิจ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และมหาวิทยาลัย ศิลปากร (มศก.) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและบุคลากรแห่งอนาคตในประเทศไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุมระยะเวลาสามปีนับจากนี้ ประกอบด้วยศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ศูนย์บ่มเพาะการพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่นำเสนอบริการระดับมืออาชีพในการให้คำปรึกษาด้านการวางผังเมือง และ การออกแบบด้านการวิจัยและพัฒนา


โครงการนี้เป็นโครงการเริ่มแรกด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอัจฉริยะ

ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งตอบสนองความท้าทายของประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลมากกว่า 100,000 คนต่อปี โดยในปัจจุบันมีการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาเพียง ปีละ 30,000 คนเท่านั้น ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เร่งเครื่องโครงการเมืองอัจฉริยะ และการสร้างบริการการวางผังเมืองที่ทันสมัย

 

บันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ดำเนินการเป็น 4 ระยะ เริ่มจากการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม Industry Training Center ในเดือนกันยายน ศูนย์ฝึกอบรมนี้จะเปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหลักสูตรรับรองร่วมโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ดีป้า และแดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ต่อด้วยศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Incubation Center) สำหรับการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงาน ธุรกิจ

และสตาร์ทอัพ ศูนย์วิจัยด้านการวางผังเมืองและบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ โชว์รูมดิจิทัลเพื่อดึงดูดการลงทุน เพื่อมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเมืองอัจฉริยะ สร้างงาน

และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล

 

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ดีป้าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศเมืองอัจฉริยะ (Smart City Ecosystem) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรอบด้าน แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วยคือ Smart People ซึ่งเป็น

หนึ่งในเจ็ดปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยังขาดแคลนอยู่มาก แต่ก็มีโอกาสการพัฒนาอยู่มากเช่นกัน และภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้ ดีป้า จะผลักดันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งบุคลากรมาศึกษาและยกระดับทักษะที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้า และนำไปต่อยอดการพัฒนา

การดำเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ก่อนก้าวสู่เป้าหมายของประเทศไทยในการเป็น Smart City Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป”

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “ด้วยการสนับสนุนของดีป้าและแดสสอลท์ ซิสเต็มส์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับเมืองอัจฉริยะ ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราด้านการวางผังเมืองและการออกแบบสภาพแวดล้อม โดยเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จากทุกคณะ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเรียนในหลักสูตร '3DEXPERIENCE Smart City Industrial Training Center' และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยเราตั้งเป้าเบื้องต้นพัฒนาบุคลากร Smart City มากกว่า 500 ราย ภายใน 3 ปีนับจากนี้”

 

 

มร. แซมซัน เคา รองประธานบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับดีป้าและมหาวิทยาลัยศิลปากรในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญ

ก้าวแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่เราได้ใช้โครงการ 3DEXPERIENCE Industry Training Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านเมืองอัจฉริยะ ด้วยความมุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับทักษะดิจิทัล โครงการนี้มุ่งเน้นการใช้แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE เป็นแกนหลัก ผสานรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่น AI, Internet of Everything (IoE) และ Virtual Twin หล่อหลอมบุคลากร

ที่มีทักษะตรงตามความต้องการของธุรกิจและประเทศ เป้าหมายของเราคือ การผลิตบุคลากรที่มีทักษะพร้อมใช้งานทันที ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก บุคลากรเหล่านี้

จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยี 3D เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง และการออกแบบแบบเสมือนจริง รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะในอนาคต”

 

โซเชียลมีเดีย:

แชร์เรื่องราวที่น่าสนใจของเราในครั้งนี้ที่ X   

หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ  แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราได้ที่ X Facebook LinkedIn YouTube

 

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE, ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ, โมเดลจำลอง 3 มิติดิจิทัล และโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) ของ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ได้ที่: http://www.3ds.com

 

เกี่ยวกับ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ คือบริษัท 3DEXPERIENCE ที่นำเสนอโลกเสมือนจริงให้แก่ผู้คนและองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับ การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยโซลูชันระดับชั้นนำของโลกที่ปรับปรุงแนวทางการออกแบบ ผลิต และ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โซลูชันการประสานงานร่วมกันของแดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม ขยายความเป็นไปได้สำหรับโลกเสมือนจริงเพื่อปรับปรุงโลกแห่งความเป็นจริง บริษัทฯ มอบคุณประโยชน์ให้แก่ ลูกค้าองค์กรทุกขนาดกว่า 300,000 รายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ในกว่า 150 ประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.3ds.com

 

เกี่ยวกับ ดีป้า

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ ความมั่นคงของประเทศ www.depa.or.th

 

เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย แต่เดิมมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ในปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Ad